HomeSportvissenOosterschelde

De Oosterschelde

Na het voltooien van de stormvloedkering in 1986 en in de jaren erna de afsluiting van de Oesterdam en de Philipsdam waardoor de aanvoer van zoet rivierwater werd afgesloten, werd de Oosterschelde een zeearm in plaats van een estuarium.

Doordat de stormvloedkering altijd open staat en alleen bij extreme omstandigheden gesloten wordt is er nog wel altijd eb en vloed op de Oosterschelde. Het verschil tussen hoog en laag water is nog altijd circa 3 meter, bij eb vallen zandplaten droog en zijn sommige havens niet meer bereikbaar.

Aan de monding van de Oosterschelde bij de stormvloedkering is het in en uitstromende water een spectaculair gezicht.

Doordat de Oosterschelde ook afgesloten is van het rivierwater is het water in de loop van de jaren steeds helderder en schoner geworden, want de rivieren brachten buiten zoet water ook een behoorlijke vervuiling in de vorm van zware metalen e.d. met zich mee. Langzamerhand ontstaat er een nieuw evenwicht in het Oosterschelde bekken met rijke natuurwaarden, een gebied waar flora en fauna een wel gedekte tafel vinden.

Om er voor te zorgen dat dit fraaie gebied met een grote inclusief slikken, schorren en buitendijkse gebieden als inlagen en karrevelden van ca. 35000 ha, beschermd en gebruikt voor beroeps uitoefening en recreatie kan worden, is besloten het hele gebied de status van nationaal park te verlenen.

Beroepsmatig wordt de Oosterschelde gebruikt voor visserij en beroepsvaart. De visserij concentreert zich in belangrijke mate op de schelpdier visserij met name de mosselkweek. Daarnaast wordt ook gevist op kreeft, paling, platvis en ansjovis. De beroepsvaart maakt van de Oosterschelde gebruik voor de vaarroute van het Rijnmondgebied naar de havens aan de Westerschelde zoals Vlissingen en Terneuzen.

De recreatieve mogelijkheden van het gebied zijn groot. Verschillende vormen van recreatie zijn b.v. watersport,sportvissen,duiken maar ook wandelen en fietsen langs de oevers en over de dijken zijn populair.

Waterrecreatie Hector
Postbus 234
4300 AE Zierikzee
Mob. 06 55732410

E-mail hectorw@planet.nl